Sustenabilitate

Responsabilitatea fata de mediu

EBS Electric Group consideră responsabilitățile de mediu ca un aspect important pentru asigurarea dezvoltării durabile, păstrarea unui climat curat și nepoluant și reducerea noxelor care  apar în timpul procesului de fabricație. Prin urmare, am decis să ne concentrăm asupra reducerii deșeurilor și reciclării, oferind servicii de extindere a ciclului de viață al produselor și situând producția în apropierea clienților și furnizorilor noștrii. Aceste acțiuni au ca efect protecția mediului înconjurator, reducerea deșeurilor nereciclabile și păstrarea unui mediu curat și prietenos. EBS Group funcționează conform unui sistem de management de mediu, are certificare ISO 14001, respectând  și  reglementările  locale, respectiv specificațiile clientului. Enics are o echipă internă de conformitate pentru a revizui legile și reglementările relevante și a le implementa în procedurile operaționale ale grupului.

Responsabilitatea economică

Responsabilitatea economică, în cadrul conceptului de durabilitate, înseamnă asigurarea profitabilității și competitivității companiei. O performanță financiară solidă stă la baza tuturor celorlalte activități din compania noastră. Pentru a atinge obiectivele stabilite pentru performanța noastră financiară, urmăm principiile descrise în sistemul nostru de management. Regulile  și legislația  sunt respectate în raportarea performanței noastre financiare.

Responsabilitatea față de resursa umană

În cultura noastră de companie este încurajată  filosofia conform căreia fiecare individ oferă perspective, medii și experiențe diverse care creează rezultate extraordinare atunci când suntem uniți ca echipă. Ne respectăm oamenii și ne îmbrățișăm diferențele. Urăm bun venit tuturor și apreciem ideile generate de unicitatea noastră colectivă. Aspirăm ca toți oamenii noștrii să-și atingă întregul potențial.

Cultura noastră organizatională promoveza progresul femeilor în dezvoltarea lor profesională și personală in diferite etape de carieră și de viață. Obiectivul nostru este de a inspira femei și bărbați deopotrivă și de a promova o cultură a companiei  care să încurajeze dezvoltarea, creșterea productivității și implicarea.

Responsabilitatea furnizorilor

Prin politica noastră am urmat bune practici comerciale de la înființarea companiei, ne-am extins rolul și mai mult, luând poziții puternice și implementând metode concrete, atât în cadrul EBS, cât și cu principalii noștri furnizori. Principalele noastre obiective includ un accent special pe furnizorii noștri valoroși și sensibilizarea  principiilor  – drepturile omului, munca, protectia mediului și anticorupția – principii  esențiale pentru susținerea unei societăți prospere, sănătoase și fericite. Furnizorii sunt o parte importantă și integrantă a lanțului total de aprovizionare al EBS. Se așteaptă ca aceștia să își desfășoare activitatea în conformitate cu aceleași standarde legale, etice, de mediu și legate de angajații pe care le aplică EBS

Switch The Language

  Petrosani, Romania
  Head Office

  ADDRESS

  332005 Anghel Saligny No. 3
  Petrosani, Hunedoara County
  Romania

  PHONE

  +40 254 542 964
  +40 254 548 964